Ценова листа

Настоящата ценова листа влиза в сила от 01.05.2019 г.

1. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез LAN (Local Area Network) достъп.

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

lan "Mini" при скорост до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

lan "Standard" при скорост до 80 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

lan "Ultra" при скорост до 120 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева.

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

lan "Mini-1Y" при скорост до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

lan "Standard-1Y" при скорост до 80 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева;

lan "Ultra-1Y" при скорост до 120 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

2. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез FTTH (Fiber To The Home) достъп - оптика до дома

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

pon "PON-Mini" при скорост до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

pon "PON-Standard" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

pon "PON-Ultra" при скорост до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

pon "PON-Mini-1Y" при скорост до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

pon "PON-Standard-1Y" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева

pon "PON-Ultra-1Y" при скорост до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева.

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.