Ценова листа

Настоящата ценова листа влиза в сила от 01.05.2018 г.

1. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез LAN (Local Area Network) достъп.

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

lan "Mini" при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

lan "Standard" при скорост до 60 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

lan "Ultra" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева.

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

lan "Mini-1Y" при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

lan "Standard-1Y" при скорост до 60 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева;

lan "Ultra-1Y" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева

Пакетни услуги**

package Пакет "1"- включва достъп до интернет при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ + основен пакет кабелна телевизия– 26,90 лева;

package Пакет "2"- включва достъп до интернет при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ + разширен пакет кабелна телевизия– 31,90 лева;

package Пакет "3"- включва достъп до интернет при скорост до 60 Mbit/s /мегабита за секунда/ + разширен пакет кабелна телевизия– 37,90 лева"

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

*Забележка:Пакетните услуги по т. 1 и 2 се предоставят съгласно Договор за търговско представителство.

2. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез FTTH (Fiber To The Home) достъп - оптика до дома

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

pon "PON-Mini" при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

pon "PON-Standard" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

pon "PON-Ultra" при скорост до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

pon "PON-Mini-1Y" при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

pon "PON-Standard-1Y" при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева

pon "PON-Ultra-1Y" при скорост до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева.

package Пакет "1"- включва достъп до интернет при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ + основен пакет кабелна телевизия– 26,90 лева

package Пакет "2"- включва достъп до интернет при скорост до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ + разширен пакет кабелна телевизия– 31,90 лева

package Пакет "3"- включва достъп до интернет при скорост до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/ + разширен пакет кабелна телевизия– 37,90 лева;

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

*Забележка:Пакетните услуги по т. 1 и 2 се предоставят съгласно Договор за търговско представителство.