Ценова листа

Настоящата ценова листа влиза в сила от 01.10.2020 г.

1. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез LAN (Local Area Network) достъп.

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

lan "Mini" при скорост на сваляне (download) до 50 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 15 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

lan "Standard"при скорост на сваляне (download) до 80 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 20 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

lan "Ultra" при скорост на сваляне (download) до 120 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева;

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

lan "Mini-1Y" при скорост на сваляне (download) до 50 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 15 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

lan "Standard-1Y" при скорост на сваляне (download) до 80 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 20 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева;

lan "Ultra-1Y" при скорост на сваляне (download) до 120 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева;

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.

2. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез FTTH (Fiber To The Home) достъп - оптика до дома

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика

pon "PON-Mini" при скорост на сваляне (download) до 50 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 20 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 19 лева;

pon "PON-Standard"при скорост на сваляне (download) до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 29 лева;

pon "PON-Ultra" при скорост на сваляне (download) до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 39 лева;

Без еднократна цена за активиране на услугите, без ограничение в трафика, при сключване на 1-годишен договор:

pon "PON-Mini-1Y" при скорост на сваляне (download) до 50 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 20 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 15 лева;

pon "PON-Standard-1Y" при скорост на сваляне (download) до 100 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 30 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 25 лева;

pon "PON-Ultra-1Y" при скорост на сваляне (download) до 200 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 40 Mbit/s /мегабита за секунда/ – 35 лева;

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.