Ценова листа

Настоящата ценова листа влиза в сила от 01.06.2023 г.

1. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез LAN (Local Area Network) достъп.
1. Месечна абонаментна цена на услугите за достъп   до интернет, предоставяни чрез LAN   (Local Area Network) достъп:
Наименование на услугата Месечна цена в лв. Скорост Минимален срок на договора
1 Мини 17.00 60 mpbs dl /15 mpbs up 1 година договор
2 Мини 20.00 60 mpbs dl /15 mpbs up 1 месец
3 Стандарт 27.00 80 mpbs dl /20 mpbs up 1 година договор
4 Стандарт 30.00 80 mpbs dl /20 mpbs up 1 месец
5 Ултра 37.00 120 mpbs dl /30 mpbs up 1 година договор
6 Ултра 40.00 120 mpbs dl /30 mpbs up 1 месец

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.

2. Месечна абонаментна цена на услугите, предоставяни чрез FTTH (Fiber To The Home) достъп - оптика до дома
2. Месечна абонаментна цена на услугите за достъп до интернет, предоставяни чрез FTTH (Fiber To The Home)
достъп - оптика до дома - PON:
Наименование на услугата Месечна цена в лв. Скорост Минимален срок на договора
1 Мини 17.00 80 mpbs dl /20 mpbs up 1 година договор
2 Мини 20.00 80 mpbs dl /20 mpbs up 1 месец
3 Стандарт 27.00 100 mpbs dl /30 mpbs up 1 година договор
4 Стандарт 30.00 100 mpbs dl /30 mpbs up 1 месец
5 Ултра 37.00 300 mpbs dl /40 mpbs up 1 година договор
6 Ултра 40.00 300 mpbs dl /40 mpbs up 1 месец
7 Гига 97.00 1000 mpbs dl /300 mpbs up 1 година договор
8 Гига 100.00 1000 mpbs dl /300 mpbs up 1 месец

*Забележка: Услугите по т. 2 от настоящата ценова листа автоматично заменят услугите по т. 1 при замяна на вида достъп до интернет, предоставян на крайни потребители, съобразно техническата възможност на предприятието-доставчик.

При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.

3. Месечна абонаментна цена на пакетните услуги, за Интернет и Телевизия.
1. Пакет интернет и телевизия
Наименование Месечна   цена в лв. Брой телевизионни канали Скорост Минимален срок на договора Усл. за инсталиране на услугата
1 NET + XTV: Мини 30.00 80+ 60 Mpbs 1 година договор 1 безплатен приемник
2 NET + XTV: Стандарт 34.00 150+ 60 Mpbs 1 година договор 1 безплатен приемник
3 NET + XTV: Ултра 36.00 250+ 60 Mpbs 1 година договор 1 безплатен Са модул
4 NET + XTV: Делукс 71.00 300+ 300 Mpbs 1 година договор 1 безплатен Са модул
5 Допълнително   устройство 5.00
6 Инсталaционна   такса допълнително устройство 15.00 Еднократно
7 IPTV   приемник 70.00 Еднократно
2. IPTV пакети
Наименование Месечна цена в лв. Брой телевизионни канали Скорост Минимален срок на договора Усл. за инсталиране на услугата
1 NET + XIPTV: Ултра 38.00 250+ 60 Mpbs 1 година договор IPTV приемник или приложение
2 NET + XIPTV: Делукс 73.00 300+ 300 Mpbs 1 година договор IPTV приемник или приложение
3 Допълнително   устройство 6.00 IPTV приемник или приложение
4 Инсталaционна   такса допълнително устройство 15.00 Еднократно
5 IPTV   приемник 70.00 Еднократно
4. Такси за допълнителни услуги
 • - Такса за ползване на статичен реален IP адрес към услуга. 3лв.

 • - Такса за настройка на нов рутер за интернет 10лв.

 • - Отстраняване на неизправности по вина на клиент. 10лв.

 • - Такса за смяна на име и парола на wi-fi 10лв.

 • - Такса за смяна на оптичен кабел, по вина на клиент 20лв.

 • - Инсталация на компютър със софтуер на клиента. 20лв.

 • - Такса за преместване на друг адрес. 20лв.

 • - Адаптер 10лв.

 • - Цена за активно оборудване 100лв.

 • - Такса за смяна на собственост 10лв.

 • - Изграждане на локална(вътрешна) мрежа Съгласно оферта

 • - Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект 120лв.